Register as agent

  • Basic Details
  • Confirm

Step 1 of 2

Location for office

Step 2 of 2

Details of Company Owner
  • व्यक्तिगत विवरणसँग मेल खाने पासवर्ड नराख्नु होस ।
  • पासवर्डमा कम्तीमा पनि 8 अक्षरहरू हुनु पर्छ ।
  • पासवर्डमा सजिलै अनुमान गर्न सकिने शब्दहरू नराख्नु होस ।
  • पासवर्डमा अंक मात्र नराख्नु होस ।
प्रमाणीकरणको लागि पहिले जस्तै पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्।

By creating account, you agree to our terms and conditions